Eigen quotes

Open Leiderschap kijkt niet alleen naar de schepen op de oceaan, maar ook naar de oceaan zelf. Een krachtig verschil!

Een 'bedrijfsgezonde medewerker' doet de goede dingen goed. Een open leider zorgt voor bedrijfsgezonde medewerkers.

Wetenschappelijk bewezen (!): de meeste negatieve stress (-> absenteïsme, presenteïsme, verloop, burnout, etc) komt door… 'bazenstress'.

Onze overtuiging: de meeste positieve stress (-> uitdaging, diepe motivatie, flow, etc) komt door… open leiderschap.

Motivatie komt alléén van binnen uit. De aanzet tot motivatie die van buiten komt, gaat eerst naar binnen... of blijft steken aan de buitenkant.

Change management: mensen willen niet veranderd worden, maar geef ze echte gelegenheden om te veranderen en ze springen een gat in de lucht.

Resultaatgericht leiderschap creëert mogelijkheden om tot resultaten te komen. Zonder dit leidt resultaatgericht management tot (veel te) weinig.

Meten is weten. Dus: wie niet weet wat hij meet, weet ook niet wat hij weet. Erger nog: als men het verkeerde meet, weet men minder dan vooraleer men begon.

De veel besproken en gezochte 'magie' van leiderschap zit niet in een toverstokje, noch in een formule. Het zit in het aanwezig-zijn als totale persoon in de juiste situatie. Dat is al ruimschoots 'magisch' genoeg. Het goede nieuws is dat u dit wel degelijk steeds verder kan ontwikkelen.

Een totale persoon is slechts gedeeltelijk te vangen in begrippen. Die begrippen zijn belangrijk. De rest is wat leeft.

Een Open Leider is noch een watje, noch een bullebak, maar altijd tegelijk het omgekeerde van beide.

Een leider nodigt uit. Een Open Leider nodigt krachtig uit (en weet dus hoe).

Minder is meer. Bijna niets: ongelooflijk veel... als u het maar bent. Dus is belangrijk: een zoektocht naar steeds meer jezelf. Vooral voor een leider eindigt dit nooit.

Wat mensen uiteindelijk zoeken in een leider is de echte leider en niet de knemerken ervan. Een echte uitdaging!

Wat mensen uiteindelijk echt zoeken in een leider is de echte leider en niet de kenmerken ervan. Een echte uitdaging!

Bedrijfsgezonde medewerkers en bedrijfsgezonde teams maken een gezond bedrijf.

Een Open Leider vindt zijn kracht in zichzelf en overal elders. Het komt er op aan te leren zoeken.

Slechts één stijl van leiderschap is goed genoeg. De uwe. Dat is niet noodzakelijk degene die ooit bleef kleven.

Situationeel leiderschap: niet 'off the shelf', maar uit uzelf. Reële situaties komen nu eenmaal ook niet 'off the shelf', maar gewoon door de deur.

Een Open Leider is een Uitnodiger, ongeacht of hij/zij nu een tango danst of een leidende functie uitoefent in een bedrijf.

Leiders bereiken hun doelen niet alleen, maar alleen doorheen de groep die ze leiden. Dit ´doorheen´ betekent iets dat men zelden of nooit leert in een aula.

Leiders die denken niets meer te hoeven leren over leiderschap zijn een gevaar voor de man op de werkvloer en zelfs voor de werkvloer zelf.

Veranderen kan u alleen nu. Niet gisteren. Niet morgen. Van een open leider wordt verandering gevergd. Een goede leiderschapstraining toont hoe, van 'waaruit' en waar 'naartoe'.

Als management gaat over alle louter af-meetbare resultaten, gaat leiderschap over helemaal onderaan rechts en alles wat daartoe leidt.

'Stevig' betekent de mogelijkheid zacht te zijn zonder slap of hard te zijn.

Leiderschap is geen functie. Leiderschap is een verantwoordelijkheid. Mensen dicht bij hun eigen bronnen van motivatie kunnen brengen, ligt heel dicht bij de kern van deze verantwoordelijkheid.